Mum Döküm

Mum Döküm

Heykelcilik ve seramik sanatında uygulanan işlemlerden birisi mum döküm işlemi adıyla bilinir. Bu işlem farklı farklı modellerde mum modelleri imal etmek ve yapımından tasarımına kadar geçen her bir aşamada yer almaktır. İşte bütün bu yönler bakımından değerlendirilecek olunduğu zaman mum döküm tekniklerinin ne olduğu ve her anlamda mum dökme işleminin nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak ele alınmak durumundadır.

Mum Modelinin Hazırlanması

Mum döküm tekniğinin ilk aşamasını mum modellerinin hazırlanması oluşturur. Mum modelleri birbirinden farklı tasarlanabilmektedir. Genellikle üç boyutlu farklı teknikler kullanılarak hazırlanan mum döküm teknikleri sayesinde mumun kalıba dökümü daha farklı modellerle mümkün olur. Bunun yanı sıra mum döküm tekniklerinden birisini oluşturmaya devam eden yönler düşünülecek olunduğu zaman mum modelinin silikon malzeme kullanılarak 3 boyutlu bir kalıp içerisinde döküm işlemi yapılır.

Hassas Döküme Başlanması

Mum modelinin belirlenerek hazırlanmasının hemen ardından hassas döküm tekniğine geçilir. Bu aşamada mum döküm tekniğinde kullanılacak malzemelerin kalitesi ve kullanımı yapan işçinin nitelikli olması da son derece önem taşımaktadır. Bu önceliklerden yola çıkılacak olunduğu zaman her anlamda hassas döküm tekniklerinin kullanılarak tüm işlemlerin anında yapıldığını net olarak belirtmemiz mümkün.

Burada hazırlanan mum modellerinin birbirine tutturulması işlemleri, mumun seramik banyosuna batırılarak sıvılaştırılması işlemleri gerçekleştirilir. Bu ince işçilik mum döküm tekniklerinin en hassas noktalarını oluşturan teknik yanlarıdır.

Mum Döküm Tekniğinin İncelikleri

Hassas mum döküm tekniği sayesinde oldukça karmakarışık yapıdaki malzemelerin bir kalıpta dökümü gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra yaratılan yüzeyin de yüksek kalite standartlarında mum modeli imal edilmesi söz konusudur. Tümüyle bu özelliklerinden yola çıkıldığı zaman mum döküm tekniğinin en tipik inceliklerini sıralamak son derece olanaklı olacaktır.

Bunların yanında mum döküm tekniği;

-> Yeniden kullanılmak üzere yeniden işlenmek için hazır hale getirilir.

-> Talaş kaldırma zahmetine katlanma durumuyla karşı karşıya kalınmaksızın ince bir işçilik sağlar.

-> Döküm sayesinde yüzey kalitesi tamamen standartların üstünde yer aldığından ötürü her anlamda profesyonelce bir çalışmanın meydana getirilmesine de imkan tanımış olur. Bu durumda da hassas döküm gerçekleştirilir.