Kum Döküm

Kum Döküm

Metalurji endüstrisinin önemli döküm tekniklerinden bir diğeri de kum döküm tekniğidir. Bu döküm tekniği sayesinde ergitme ocağında katı haldeki demir, çelik ve bronz gibi metallerin daha önceden belirlenmiş bir kalıba dökülerek sıvı halde dökümünün yapılması işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem metalurji endüstrisinin teknikerlerinin kendi belirledikleri farklı tekniklere göre tamamen farklı özellikler gösterir. İşte bundan yola çıkılarak her yönüyle kum döküm tekniğinin de tamamen profesyonellik isteyen bir işlem olduğunu net olarak belirtmek gerekir.

Kum Döküm Tekniklerinin Çeşitliliği

Kum döküm teknikleri birbirinden farklı çeşitlilikler gösterir. Bu çeşitli teknikler;

a) yaş kalıba kum döküm

b) kuru kalıba kum döküm olarak genellikle en yaygın kullanılan iki yöntemle karşımıza çıkar. Her iki yöntem sayesinde kum döküm tekniklerinin çeşitli özellikleri bakımından değerlendirilerek kum kalıp imalatının başarılı ve de kaliteli standartlara dayanılarak gerçekleştirilmesi esası dikkat çekmektedir.

Bu bakımdan hem yaş kalıba döküm hem de kuru kalıba döküm teknikleri gelişmiş dökümhanelerde yapılan bir metalurji işlemleri olarak karşımıza çıkarlar.

Yaş Kum Kalıba Döküm Tekniği

Kum kalıba döküm tekniğinin ilk örneği olması adına dikkat çeken bu teknik en yaygın kullanılan teknik olarak bilinir. Bu döküm işleminin avantajları şunlardır:

* Maliyeti azdır.

* Tüm metallerin dökümüne uygunluk özelliği gösterir.

* Çok basit döküm yöntemi vardır.

Aşamaları ise şunlardır:

1. Kalıp içine alma işlemi yapılır. Genellikle ufak parçalar tezgah üstünde büyük boyutlu parçalar ise kum dökümhanesinde yapılır.

2. Sonradan yeniden kullanılmak üzere kaba ve pürüzlü yüzeyler elde edilmesine dikkat edilir.

Kuru Kum Kalıba Döküm Tekniği

Bu alternatif kum döküm tekniği ise tam 350 dereceye kadar varan sıcaklıklarda kurutma işleminin yapılmasıdır. Kuru yöntem uygulandığından dolayı sertlik derecesinin dengelenmesi için döküm işlemine başlanmadan evvel kuru kum döküm yönteminde özel karışım sürülür. Bu yöntemin yaş kum kalıba döküme göre üstün yönleri ise şunlardır:

* Mukavemeti daha yüksektir.

* Nem oranı dengeli dağılır, buna özel sürülen karışım da etki eder.

* Taşınabilir, herhangi bir sorun yaratmaz.