Bronz Heykel Döküm

Bronz Heykel Döküm

Heykel sanatı cumhuriyetin ilanıyla çağdaş düzeye erişen Türk toplumunun yeni yeni tanıştığı bir sanat olarak karşımıza çıktı. Atatürk tarafından yapılan girişimlerle ülkemize getirilen dünya çapındaki heykeltıraşlar Türk toplumunun çağdaş sanat anlayışı ile tanışarak heykel sanatının ülkemizde gelişimini destekledi.

Bu anlayış doğrultusunda günümüzde de heykel sanatında dünyadaki tüm yeni sanatsal teknikler takip edilerek döküm tekniklerinin uygulandığı bilinmektedir. Bunlar arasında gelen en temel özelliklerden birisi olarak pirinç dökme tekniği ve bronz dökme tekniği kullanılarak heykeller elde edilmesidir. Masa üstü saatler, biblo tasarımlar ve abidevi anıt heykeller hep bronz kalıba döküm yapılarak hazırlanmış heykel örneklerini resmeder.

Bronz Döküm Tekniğinin Avantajları

Bronz malzeme kullanılarak yapılan döküm tekniği pirinç döküm tekniğinden daha sanatsal değer kazandırır. Tarihi yapılarda sürekli bronz malzeme kullanıldığı bir gerçek. İşte bundan yola çıkılacak olunursa bronz döküm tekniğinin kullanılarak daha asaletli duran heykellerin oluşturulması, pirinç döküm tekniğinin sonradan üretilmiş bir malzeme olmasının getirdiği yapaylıktan kurtulmuş olması en temel avantajlarıdır.

Bu avantajlar dikkate alınarak bronz döküm tekniğinde heykel yapımı devam etmektedir. Firmamız tarafından alanında uzman sanatçılarımızla çalışarak belediye heykel çalışmalarında, heykel restorasyonunda ve rölöve işlemlerinde daima bu yeni teknikleri kullanıyoruz.

Bronz Döküm Tekniğiyle Hazırlanmış Heykeller

Bronz döküm tekniğiyle hazırlanan heykeller genellikle abidevi heykellerdir. Bunlar anıt heykeller olarak bir şehrin sembolü halinde yer alırlar. İşte bu özelliği bakımından değerlendirildiği zaman her anlamda heykellerin bronz döküm tekniğiyle hazırlanarak işlev görmeleri sağlanır. Bu da dikkat çeken bir diğer nokta olarak karşımızdaki yerini korumaktadır. Ayrıca bronz döküm tekniği oldukça marifet gerektiren bir ustalıktır. Bunun için temel döküm tekniği dersinin alınması gerekir. Bunun el yatkınlığıyla ve el becerisiyle ilişkisi yoktur. Tamamen teknik donanım sahibi herkesin rahatlıkla kazanabileceği bir ustalık becerisi özelliğindedir. İşte bundan ötürüdür ki söz konusu heykel döküm tekniği, geçmişten günümüze kadar uzanmaya devam eden tüm süreçlerde daima kullanılan işlemler olma özelliğini meydana getirir. Bu da onun en çok tercih edilen özelliklerden birisi olma işlevini yerine getirir.